«Θεωρίες συνωμοσίας» και συλλήψεις στο διαδίκτυο : παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης ή φραγμός στην ασυδοσία; Σκέψεις και προβληματισμοί.

Δημόσια Διαβούλευση για προσχέδιο νομοσχεδίου “Νόμος που τροποποιεί των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο του 1997”

Έγκριση πρότασης για Παροχή Υπηρεσιών Εξόφλησης Λογαριασμών Τρίτων από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Μέτρα Στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊου Covid-19 όσον αφορά την απασχόληση και τις επιχειρήσεις