Έγκριση πρότασης για Παροχή Υπηρεσιών Εξόφλησης Λογαριασμών Τρίτων από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες για εισαγωγή νέων υπηρεσιών, που διαφοροποιούνται από τις παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες, προτίθεται να προχωρήσει στην Παροχή Υπηρεσιών Εξόφλησης Λογαριασμών Τρίτων (άλλα Κυβερνητικά Τμήματα, Οργανισμοί Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου κτλ), στα Ταχυδρομικά Γραφεία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Για το σκοπό αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία ενέκρινε, μεταξύ άλλων,  Πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την έκδοση σχετικού Διατάγματος βάσει του οποίου δίνεται η ευχέρεια στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,