Γ. Εισαγγελέας: Δεν είναι ευχάριστο κατά τις κρίσιμες ώρες να αναλωνόμαστε σε δικαστικούς αγώνες ως προς τη νομιμότητα μέτρων ζωής ή θανάτου