Δημόσια Διαβούλευση για προσχέδιο νομοσχεδίου “Νόμος που τροποποιεί των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο του 1997”