Νόμος διαφοροποιεί σύνθεση και αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας

Η Ολομέλεια υπερψήφισε νομοσχέδιο το οποίο τροποποιεί τον περί Αιμοδοσίας Νόμο, ώστε να διαφοροποιηθεί η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, για να καταστεί πιο αποτελεσματικός ο συμβουλευτικός του ρόλος αναφορικά με την ασφάλεια και την επάρκεια του αίματος και των παραγώγων του.

Οι πρόνοιες προβλέπουν συγκεκριμένα διαφοροποίηση της σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων σε δραστηριότητες που αφορούν τη συλλογή, την επεξεργασία, τη διανομή και τη διαχείριση του αίματος, στο πλαίσιο των σημερινών δεδομένων του συστήματος υγείας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο REPORTER.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,