Στα 150 ευρώ το πέναλτι σε εταιρεία για αργοπορημένη παράδοση ετήσιας έκθεσης

Η Ολομέλεια ενέκρινε πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Εταιρειών Νόμου, ώστε το ανώτατο όριο της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης που επιβάλλεται σε εταιρεία, σε περίπτωση που παραλείψει να παραδώσει την ετήσια έκθεσή της στον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, να μειωθεί από τα πεντακόσια ευρώ (€500) που ισχύει σήμερα, στα εκατό πενήντα ευρώ (€150).

H πρόταση κατατέθηκε από τους Βουλευτές ΕΔΕΚ Ηλία Μυριάνθους, ΔΗΣΥ Κυριάκο Χατζηγιάννη, Νίκο Σύκα και Νίκο Γεωργίου και ΔΗΚΟ Πανίκο Λεωνίδου.

Η αναγκαιότητα της προτεινόμενης ρύθμισης, σύμφωνα με τους εισηγητές, προκύπτει ειδικότερα από την αδυναμία μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποβολή της ετήσιας έκθεσης.

Αυτό συμβαίνει επειδή μαζί με αυτήν, οφείλουν να υποβάλλουν και τους εξελεγμένους λογαριασμούς εκάστης εταιρείας για το έτος που προηγείται του έτους καταχώρισης της ετήσιας έκθεσης, η ετοιμασία των οποίων συχνά ολοκληρώνεται μετά την παρέλευση της προθεσμίας καταχώρισης της ετήσιας έκθεσης.

Εξαιτίας αυτού, οι εταιρείες οδηγούνται σε εκπρόθεσμη καταχώριση των ετήσιων εκθέσεών τους και συνακόλουθα υφίστανται την χρηματική επιβάρυνση.

Τοποθετήσεις:

Ο εκ των εισηγητών, Βουλευτής ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους, είπε ότι η πρόταση επαναφέρει την προηγούμενη ρύθμιση του ανώτατου προστίμου για καθυστέρηση στην υποβολή έκθεσης στα 150 ευρώ που είχε εισαχθεί εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης.

Μίλησε για τεράστια προβλήματα στο σύστημα μηχανογράφησης του εφόρου εταιρειών ενώ έγιναν εκκλήσεις για εκσυγχρονισμό. Ο κ. Μυριάνθους είπε ότι πρέπει επιτέλους να διαχωρίζονται οι μικρές, μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και οι μικρές να απαλλάσσονται από το διοικητικό κόστος, όπως ισχύει και στο εξωτερικό.

Εκ των εισηγητών ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου είπε ότι η πρόταση κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, μίλησε για «φορομπηχτική πολιτική» και τιμωρία για όσους παλεύουν να ανταπεξέλθουν, όπως είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη εξορθολογισμού στην επιβολή προστίμων και στην ανάγκη εκστρατείας ενημέρωσης.

Ο Βουλευτης ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης είπε ότι αν το σύστημα του εφόρου εταιρειών μπορούσε να συμβαδίσει με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της έκθεσης, τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη για μείωση του προστίμου. Ανέφερε ότι ζητήθηκε επικαιροποίηση του συστήματος και έλαβαν απάντηση ότι αυτό θα γίνει το 2025.

Μέχρι αυτό να γίνει, τόνισε, δεν μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πληρώνουν τις παθογένειες του κράτους.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,