Διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση: “Τεχνητή νοημοσύνη και δίκαιο: μεταξύ διαφάνειας και θεμελιωδών εγγυήσεων”, 24 Νοεμβρίου 2021, 7.00μμ 🗓

Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης – Δείτε τις δράσεις και τους στόχους

H τεχνητή νοημοσύνη ως μια μετασχηματιστική του δικαίου τεχνολογία

Tεχνητή Νοημοσύνη, Δικαιοσύνη και “Έξυπνη Δικαιοσύνη”