Διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση: “Τεχνητή νοημοσύνη και δίκαιο: μεταξύ διαφάνειας και θεμελιωδών εγγυήσεων”, 24 Νοεμβρίου 2021, 7.00μμ 🗓