Νομικό πλαίσιο για τεχνητή νοημοσύνη στο μικροσκόπιο του Συμβουλίου της Ευρώπης


Από τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου πραγματοποιείται στο Στρασβούργο η πρώτη συνεδρίαση της ad hoc επιτροπής τεχνητής νοημοσύνης (CAHAI), που συγκροτήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για να εξετάσει τη σκοπιμότητα ενός νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, με βάση τα πρότυπα του οργανισμού σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Η επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των 47 κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα ανταλλάξει απόψεις με  κορυφαίους εμπειρογνώμονες σχετικά με τον αντίκτυπο των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης στα άτομα και την κοινωνία, στα υπάρχοντα μέσα, μη δεσμευτικού δικαίου, που αφορούν ειδικά την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τις υφιστάμενες νομικά δεσμευτικές διεθνή πλαίσια που ισχύουν γι’ αυτήν.

Θα εξετάσει επίσης διάφορες εθνικές πρωτοβουλίες, πολιτικές και στρατηγικές, καθώς και τις εργασίες που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής από το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους οργανισμούς στον τομέα αυτό.

Επιπλέον, η CAHAI θα συζητήσει για το περιεχόμενο μιας μελέτης σκοπιμότητας,σχετικά με το νομικό πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα ολοκληρωθεί μετά από ευρείες διαβουλεύσεις με πολλούς φορείς από τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών.

Σημαντικά ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπιστούν από τη μελέτη σκοπιμότητας είναι η ανάγκη για έναν κοινό ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης, η χαρτογράφηση των κινδύνων και των ευκαιριών που απορρέουν απ’ αυτήν και κυρίως η επίδρασή της στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,