Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης – Δείτε τις δράσεις και τους στόχους

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) της Κύπρου, από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Για τη δημιουργία της Εθνικής Στρατηγικής ΤΝ, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, συνεργάστηκε με ομάδα εμπειρογνωμόνων ΤΝ. Η Εθνική Στρατηγική ΤΝ βασίζεται στο συντονισμένο σχέδιο ΤΝ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και στην αξιοποίηση πληροφοριών και προτάσεων που λήφθηκαν μέσω απαντήσεων ερωτηματολογίου, συναντήσεων, ανταλλαγής απόψεων και της Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε, από όλο το ψηφιακό οικοσύστημα της Κύπρου (Επιχειρήσεις, Ακαδημαϊκούς, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα και Δημόσιο Τομέα).

Το σχέδιο «Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης: Δράσεις για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της ΤΝ στην Κύπρο» προνοεί για:

 • την μεγιστοποίηση των επενδύσεων μέσω συμπράξεων,
 • τη δημιουργία εθνικών χώρων δεδομένων,
 • την καλλιέργεια των ταλέντων, των δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης και
 • την ανάπτυξη ηθικής και αξιόπιστης Τεχνητής Νοημοσύνης.

Διαβάστε επίσης:

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για να καταστεί η Κύπρος ένα οικονομικά ανταγωνιστικό κράτος σε θέματα ΤΝ και το οποίο να είναι προσανατολισμένο στην έρευνα και στην καινοτομία, έχουν τεθεί οι πιο κάτω στόχοι:

 • Δημιουργία προγραμμάτων προώθησης και ανάπτυξης της τεχνολογίας ΤΝ σε όλους τους Οργανισμούς
 • Εμπλουτισμός και διαλειτουργικότητα των διαθέσιμων δεδομένων της Κύπρου
 • Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος σε θέματα ΤΝ
 • Διεύρυνση των δεξιοτήτων των εμπειρογνώμων ΤΝ και του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου
 • Ανάπτυξη μίας αξιόπιστης ΤΝ εντός σχετικών κανόνων ηθικής και δεοντολογίας
 • Οικοδόμηση διεθνούς συνεργασίας μέσω της συμμετοχής της Κύπρου σε πρωτοβουλίες και προγράμματα της ΕΕ και άλλων χωρών
 • Υιοθέτηση και χρήση των τεχνολογιών ΤΝ και της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science) στο σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΔ)

Με την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων, η Κύπρος θα καταστεί ισότιμος εταίρος στα θέματα ΤΝ, στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον .

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, αναφερόμενος στην έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης της Κύπρου από το Υπουργικό Συμβούλιο, προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:

«Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει σήμερα, Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020, την Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη την οποία θα αναλάβει και θα υλοποιήσει, αν εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Υφυπουργείο Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού.  Η Εθνική Στρατηγική μας δίνει την ευκαιρία να καταστούμε πρωτοπόροι στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς σήμερα κατέχουμε την 19η θέση στην ΕΕ. Η στρατηγική στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι η μεγιστοποίηση των επενδύσεων μέσω συμπράξεων, η δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων, η καλλιέργεια των ταλέντων και της διά βίου μάθησης και φυσικά θα αντιμετωπιστούν θέματα ηθικής τα οποία υπάρχουν ή θα υπάρξουν στο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Ανακοίνωση Τύπου Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων / Γραφείο Τύπου και Πληροφορειών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,