Ανακοίνωση ΠΔΣ για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταχώρισης i-Justice

Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 04.02.2021 σε σχέση με το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης (i-justice)