“Η γεύση δεν προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας”