Ανακοίνωση Μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου-Προκήρυξη 3 θέσεων Δικαστών Οικογενειακού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία

Τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού Δικαίου συζήτησε η Επιτροπή Νομικών της Βουλής