Υπ. Δικαιοσύνης: Η λαμπρή καριέρα και η εντιμότητα του Μύρωνα Νικολάτου κατέδειξε ότι το ισχυρότερο όπλο του Δικαστή είναι η νομομάθεια του

Σ. Ναθαναήλ: Πρέπει να κερδίσουμε το στοίχημα της μεταρρύθμισης – Το έργο πάντα ήταν δύσκολο, με τη βοήθεια όλων θα προχωρήσουμε πιο μπροστά