Ανακοίνωση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην πανηγυρική συνεδρία της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών εξέλεξε τον νέο Πρόεδρο της Μεταβατικής Διοίκησης της Ακαδημίας

Ένταξη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών στο Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ακαδημιών