Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην πανηγυρική συνεδρία της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών εξέλεξε τον νέο Πρόεδρο της Μεταβατικής Διοίκησης της Ακαδημίας

Ένταξη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών στο Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ακαδημιών