Ανακοίνωση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών για την εκλογή του Καθηγητή Γεώργιου Μ. Κωνσταντινίδη ως Αντεπιστέλλοντος Μέλους της

Ανακοίνωση για την ανάληψη της Προεδρίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών από τον δικηγόρο Αχιλλέα Κ. Αιμιλιανίδη

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη στην τελετή Εγκατάστασης του Προέδρου της Συγκλήτου και την παρουσίαση της πρώτης Συγκλήτου της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Ανακοίνωση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην πανηγυρική συνεδρία της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών εξέλεξε τον νέο Πρόεδρο της Μεταβατικής Διοίκησης της Ακαδημίας

Ένταξη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών στο Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ακαδημιών