Ένταξη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών στο Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ακαδημιών

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών έγινε ομόφωνα δεκτή ως μέλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ακαδημιών (European Academies  Science Advisory Council, EASAC). Η ένταξη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών στο EASAC έγινε κατά τη σύνοδο του EASAC στο Ζάγκρεμπ στις 14 Νοεμβρίου 2019 στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Λουκάς Χριστοφόρου και ο Ακαδημαϊκός Κώστας Παπανικόλας. Ο τελευταίος θα είναι ο πρώτος εκπρόσωπος της Ακαδημίας στο EASAC.

Το EASAC ιδρύθηκε το 2001 στη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία και απαρτίζεται από τις εθνικές ακαδημίες επιστημών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι η προώθηση της συνεργασίας των ευρωπαϊκών ακαδημιών μεταξύ τους και η παροχή επιστημονικής συμβουλευτικής στήριξης στους φορείς χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής. Παράλληλα, το EASAC δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές ακαδημίες να εκφράζονται συλλογικά.

Η ένταξη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών στο EASAC, λίγους μόλις μήνες μετά την σύστασή της, της παρέχει τη δυνατότητα να εκπροσωπείται επίσημα και ενεργά σε μια από τις κύριες ευρωπαϊκές ενώσεις Ακαδημιών. Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται ένας από τους ιδρυτικούς της σκοπούς για συμμετοχή στις διεθνείς και ευρωπαϊκές ενώσεις Ακαδημιών, στις οποίες πριν την ίδρυση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που δεν συμμετείχε.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,