Στόχος της δημιουργίας Υφυπουργείου Πολιτισμού είναι να υπάρχει ολοκληρωμένη πολιτική πολιτισμού, λέει ο Πρόεδρος

Ανακοίνωση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Υφυπουργείο Τουρισμού, Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και Προϋπολογισμός ΟΝΕΚ, στην Επιτροπή Παιδείας

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση στη μνήμη του Αρχαιολόγου Βάσου Καραγιώργη 🗓

Ένταξη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών στη Διεθνή Ακαδημαϊκή Ένωση (UAI)

Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων στις Ηθικές, Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες για το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Ένταξη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ακαδημιών