Την άριστη συνεργασία με Αστυνομία για  πάταξη της παράνομης παροχής υπηρεσιών στοιχήματος τόνισαν Δράκου και Φιάκκου