Ένταξη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ακαδημιών

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών έγινε δεκτή ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ακαδημιών (All European Academies, ALLEA).

Η ένταξη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών στην ALLEA έγινε κατά τη σύνοδο της ALLEA στις 3.6.2020 στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Λουκάς Χριστοφόρου και ο Γενικός Γραμματέας Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης. Ο κ. Αιμιλιανίδης θα είναι ο πρώτος εκπρόσωπος της Ακαδημίας στην ALLEA.

Η ALLEA ιδρύθηκε το 1994 και περιλαμβάνει περισσότερες από 50 ακαδημίες από περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές χώρες. Ανεξάρτητη από πολιτικά, εμπορικά και ιδεολογικά συμφέροντα, η ALLEA ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μελών της, γνωμοδοτεί σε θέματα της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας και προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών και την παροχή επιστημονικής συμβουλευτικής στήριξης στους φορείς χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής. Παράλληλα, η ALLEA δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές ακαδημίες να εκφράζονται συλλογικά.

Η ένταξη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών στην ALLEA, σε συνέχεια της ένταξής της στην EASAC πριν από λίγους μήνες, της παρέχει τη δυνατότητα, όπως με το ξεκίνημα του δεύτερου έτους από την ίδρυσή της, εκπροσωπείται επίσημα και ενεργά στις κυριότερες ευρωπαϊκές ενώσεις Ακαδημιών. Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται ένας από τους ιδρυτικούς της σκοπούς για συμμετοχή στις διεθνείς και ευρωπαϊκές ενώσεις Ακαδημιών, στις οποίες πριν την ίδρυση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές που δεν συμμετείχε.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,