Η Βουλή ενέκρινε εναρμονιστικούς κανονισμούς για την ασφάλεια των παιγνιδιών

Νομοσχέδιο για την Οικοτεχνία συζήτησε η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής

Νομοσχέδιο για προστασία μικρών επιχειρήσεων από καταχρηστικές ρήτρες σε δάνεια τους, συζήτησε η Επιτροπή Εμπορίου

Αρνητικά σημεία βρίσκει στο νομοσχέδιο για προστασία καταναλωτών ο Σύνδεσμος Καταναλωτών

Χρόνο στην Κυβέρνηση για τα νομοσχέδια προστασίας του καταναλωτή και της αγοράς ηλεκτρισμού έδωσε η Επ. Εμπορίου