Οδηγίες για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων) του 2021 στην αγγλική γλώσσα

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας – Παράρτημα Πέμπτο – Μέρος (Ι), αρ. 4411- διαγραφή συνεταιρισμών, διάλυση εταιρειών βάσει διατάγματος δικαστηρίου

Απλοποιείται από την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου η διαδικασία καταχώρισης των πραγματικών δικαιούχων μέσω της «Αριάδνης»