Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας – Παράρτημα Πέμπτο – Μέρος (Ι), αρ. 4411- διαγραφή συνεταιρισμών, διάλυση εταιρειών βάσει διατάγματος δικαστηρίου

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος I, με αριθμό εφημερίδας 4411 και ημερομηνία δημοσίευσης 31/12/2021, αφορά στα ακόλουθα:

  • διαγραφή συνεταιρισμών,
  • διάλυση εταιρειών βάσει διατάγματος δικαστηρίου.

Διαβάστε την δημοσίευση εδώ.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,