Ετήσιο Τέλος Εταιρειών 2021

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει ότι η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στις 21 Δεκεμβρίου 2021 έχει εκδόσει διάταγμα δυνάμει του Άρθρου 391(5)(β) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 σύμφωνα με το οποίο η προθεσμία καταβολής από τις εγγεγραμμένες εταιρείες του Ετήσιου Τέλους για το έτος 2021 παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαρτίου του 2022 χωρίς την επιβολή της επιπρόσθετης επιβάρυνσης.

Οι πληρωμές των ετήσιων τελών για τα έτη 2018 και εντεύθεν θα πραγματοποιούνται είτε μέσω της ιστοσελίδας της JCCSMART είτε στο Ταμείο του Τμήματος.

Όσον αφορά τις προηγούμενες χρονιές 2012 – 2017 οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται είτε στο Ταμείο του Τμήματος, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών αφού πραγματοποιηθεί πρώτα σύνδεση με την Κυβερνητική Πύλη «Αριάδνη».

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,