Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος I, αρ. 4412, ημερ. 14/01/2022, διαγραφή εταιρειών-διορθώσεις

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος I, με αριθμό εφημερίδας 4412 και ημερομηνία δημοσίευσης 14/01/2022, αφορά στη διόρθωση αναφορικά με τη διαγραφή εταιρειών. Διαβάστε την δημοσίευση εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,