Ξέπλυμα χρήματος: Το Συμβούλιο EE ενέκρινε τη διαπραγματευτική εντολή του για τη διαφάνεια των μεταφορών κρυπτοστοιχείων

Συνάντηση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών με αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τα Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά Δικαιώματα

Ριζικές τροποποιήσεις επιφέρουν νέοι κανονισμοί για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, λέει ο ΚΟΑΠ

Καίριο ρόλο στην προώθηση του επόμενου πακέτου νομοθεσιών για την Πράσινη Συμφωνία θα έχει το ΕΚ