Οι προτεραιότητες για το ΕΚ σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Ευρωβουλής με συμμετοχή Κύπριων Βουλευτών