Η πολιτική του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων