Ανακοίνωση ΠΔΣ – Δημοσίευση προκήρυξης για την Αγορά Υπηρεσιών Δικηγόρου/Νομικού Συμβούλου στο ΕΤΕΚ