Επ. Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Tο Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε διαδικασία συμμόρφωσης με το Διατακτικό της Απόφασης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Οι κίνδυνοι παραβίασης της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης