15 μέρες μέχρι την εφαρμογή της νέας Νομοθεσίας περί Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα – Ανακοίνωση Γραφείου Επιτρόπου Πληροφοριών

Επ. Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Tο Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε διαδικασία συμμόρφωσης με το Διατακτικό της Απόφασης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Οι κίνδυνοι παραβίασης της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης