Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για πρόσβαση άλλων επαγγελματιών υγείας σε φακέλους ασθενών του ΓεΣΥ

Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα σε εφημερίδα, με βάση το οποίο η Επίτροπος Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα φέρεται να απαγορεύει την πρόσβαση άλλων επαγγελματιών υγείας όπως φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κλπ, σε φακέλους ασθενών του ΓεΣΥ, η Επίτροπος κα Ειρήνη Λοϊζίδου – Νικολαḯδου διευκρινίζει τα εξής:

Συμφωνώ ότι, για να παράσχουν σωστή θεραπεία, οι άλλοι επαγγελματίες υγείας πρέπει να έχουν κάποιες βασικές πληροφορίες από τον φάκελο ασθενούς στο ΓεΣΥ. Την θέση αυτή την έχω ήδη κοινοποιήσει τόσο στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) όσο και σε επαγγελματικούς συνδέσμους.

Παρ’ όλα αυτά, το σύστημα του ΓεΣΥ, όπως είναι σήμερα κτισμένο, δεν επιτρέπει την μερική πρόσβαση. Είναι όλα ή τίποτα. Δηλαδή, ένας άλλος επαγγελματίας υγείας, είτε θα έχει πρόσβαση σε όλο τον φάκελο του ασθενούς, που δυνατόν να περιλαμβάνει και καταχωρίσεις από ιατρούς που δεν σχετίζονται με την θεραπεία που θα παράσχει, είτε δεν θα έχει καμία πρόσβαση.

Τεχνικές λύσεις υπάρχουν και θα πρέπει να εξεταστούν σοβαρά από τον ΟΑΥ, για την ικανοποίηση των αναγκών των επαγγελματιών υγείας, αλλά και για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας, σε δικαιούχους ασθενείς.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να αλλαχθεί η αρχιτεκτονική δομή του συστήματος, ώστε να παρέχεται σε άλλους επαγγελματίες υγείας, η δυνατότητα μερικής πρόσβασης στον φάκελο ασθενούς και σε απαραίτητες πληροφορίες που θα καθορίζει ο παραπέμπων ιατρός. Εναλλακτικά, με την έκδοση του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού, θα μπορούσε να επισυνάπτονται σε αυτό απαραίτητες πληροφορίες όπως αντίγραφα ακτινών Χ, αξονικών, MRI, αναλύσεων, κλπ.

Αύριο θα συζητηθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων Κανονισμοί που ρυθμίζουν το θέμα αυτό και έχω ήδη υποβάλει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας σχετικό σημείωμα.

Εν κατακλείδι, δεν έχω απαγορεύσει σε άλλους επαγγελματίες υγείας την πρόσβαση σε φακέλους ασθενών του ΓεΣΥ. Είναι η υφιστάμενη δομή του συστήματος που καθιστά αυτήν την πρόσβαση απαγορευτική.

Τελειώνοντας, επιθυμώ να προσθέσω ότι για σκοπούς ορθότερης ενημέρωσης του κοινού θα ήταν προτιμότερο οι δημοσιογράφοι να ζητούν και τις θέσεις του Γραφείου μου, πριν τη δημοσίευση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,