Επ. Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Tο Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε διαδικασία συμμόρφωσης με το Διατακτικό της Απόφασης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι, εντός της ταχθείσας προθεσμίας που έθεσε με απόφασή της στις 15 Μαΐου για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε διαδικασία υλοποίησης των ενεργειών προς πλήρη συμμόρφωση με το Διατακτικό της Απόφασης και έχει διαβεβαιώσει το Γραφείο της ότι σε πολύ σύντομο χρόνο θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει και οριστικοποιήσει την Εκτίμηση Αντίκτυπου σχετικά με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η ανακοίνωση είναι σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης, που εξέδωσε στις 12 Μαΐου 2020, με βάση τα ευρήματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που διενήργησε το Γραφείο της σε Λύκεια σε όλες τις επαρχίες ανά το Παγκύπριο, στις 12 και 13 Μαΐου 2020 και την Απόφαση ημερ.15 Μαΐου 2020,  που εξέδωσε με εντολές προς το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η Επίτροπος διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τo Διατακτικό της Απόφασης, το Υπουργείο Παιδείας κλήθηκε να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, εντός τακτής προθεσμίας, και μεταξύ άλλων, όπως μεριμνήσει, για την εφαρμογή ομοιόμορφης και ενιαίας πολιτικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης από όλες τις σχολικές μονάδες, την εκπόνηση εκτίμησης αντίκτυπου, σύμφωνα με τις προηγούμενες Οδηγίες της σχετικά με τη χρήση νέας τεχνολογίας κατά την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, για την έκδοση απλοποιημένων και αναλυτικών γραπτών οδηγιών για την ορθή και ασφαλή χρησιμοποίηση των εργαλείων, ρυθμίσεων και γενικά της πλατφόρμας TEAMS και  για τη λήψη της, εντός των πλαισίων του Νόμου, συγκατάθεσης, των εκπαιδευτικών για τους σκοπούς συλλογής, μετάδοσης και επεξεργασίας οπτικού υλικού που τους αφορά κατά την απευθείας μετάδοση του μαθήματος, από την αίθουσα διδασκαλίας της σχολικής μονάδας, στα παιδιά που παραμένουν στο σπίτι.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: ,