Εβδομηκοστή τέταρτη (74η) Έκθεση της Επιτρόπου Νομοθεσίας αναφορικά με επισημάνσεις της για υποχρεώσεις και ενέργειες που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν όργανα της εκτελεστικής εξουσίας

Ανακοίνωση του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας σχετικά με την κυκλοφορία, σε ηλεκτρονική μορφή, των ανανεωμένων εκδόσεων του Ευρετηρίου Διεθνών Συνθηκών της Κυπριακής Δημοκρατίας 1960-2023

Χαιρετισμός της Επιτρόπου Νομοθεσίας στο Τρίτο Ετήσιο Συμπόσιο της Μονάδας Δικονομικού Δικαίου «Το Δικαστήριο του 21ου αιώνα: Προσωπικό και Εξοπλισμός»

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την ανάγκη δημιουργίας ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού του Κυπριακού Δικαίου

70ή έκθεση της Επιτρόπου Νομοθεσίας αναφορικά με επισημάνσεις της για υποχρεώσεις και ενέργειες που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν όργανα της εκτελεστικής εξουσίας για την περίοδο 1.1.2023 – 31.3.2023

Συμμετοχή της Επιτρόπου Νομοθεσίας στην 90ή Σύνοδο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Γενεύη 16 και 17 Μαΐου 2022

Έκθεση της Επιτρόπου Νομοθεσίας αναφορικά με επισημάνσεις της για υποχρεώσεις και ενέργειες που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν όργανα της εκτελεστικής εξουσίας