Χαιρετισμός της Επιτρόπου Νομοθεσίας στο Τρίτο Ετήσιο Συμπόσιο της Μονάδας Δικονομικού Δικαίου «Το Δικαστήριο του 21ου αιώνα: Προσωπικό και Εξοπλισμός»