Χαιρετίζει η Επίτροπος Νομοθεσίας την έγκριση του κώδικα δεοντολογίας

Η Επίτροπος Νομοθεσίας, Λουίζα Χριστοδουλίδου – Ζαννέτου χαιρετίζει τη χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκρίνει τον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών της Κυβέρνησης, που συντάχθηκε από το γραφείο της με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, προς υλοποίηση της σχετικής σύστασης της Επιτροπής GRECO στην Έκθεση Αξιολόγησης της Κύπρου για την πρόληψη της διαφθοράς και προώθηση της ακεραιότητας στις κεντρικές κυβερνήσεις και στα όργανα επιβολής του νόμου (5ος Γύρος Αξιολόγησης, 2023).

Σε ανακοίνωση του γραφείου της Επιτρόπου αναφέρεται ότι για τη σύνταξη του Κώδικα, η Επίτροπος Νομοθεσίας προέβη σε εκτενή μελέτη ανάλογων κειμένων που υιοθετήθηκαν σε άλλα κράτη και σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, για την πρόληψη της διαφθοράς ανάμεσα σε άτομα τα οποία ασκούν ανώτατα εκτελεστικά καθήκοντα. Επίσης, έλαβε υπόψη τους ισχύοντες νόμους της Δημοκρατίας σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις αξιωματούχων της Κυβέρνησης.

Ο Κώδικας περιλαμβάνει συγκεκριμένους κανόνες δεοντολογίας, που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά των μελών της Κυβέρνησης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Παράλληλα, καθιερώνει ως θεμελιώδεις, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών της Κυβέρνησης, τις αρχές της ανιδιοτέλειας, της ακεραιότητας, της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας, της εντιμότητας, της εχεμύθειας, της αντικειμενικότητας, της ειλικρίνειας, της υπευθυνότητας και της δέουσας επιμέλειας, για τη διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης (good governance) στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Επίτροπος Νομοθεσίας εκφράζει βεβαιότητα ότι η υιοθέτηση του Κώδικα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη της διαφθοράς και την ενίσχυση του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Η κ. Ζανέττου ευχαριστεί θερμά την Προεδρία της Δημοκρατίας, καθώς και τη Νομική Υπηρεσία, για την άψογη συνεργασία τους κατά τη διαμόρφωση του Κώδικα.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,