Συμμετοχή της Επιτρόπου Νομοθεσίας στην 90ή Σύνοδο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Γενεύη 16 και 17 Μαΐου 2022

Τα παιδιά ως «ευάλωτοι μάρτυρες» σε δικαστικές διαδικασίες, το αντικείμενο συνάντησης Γ Εισαγγελέα και Δικαστού Ανωτάτου Σκωτίας