Ανακοίνωση του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας σχετικά με την κυκλοφορία, σε ηλεκτρονική μορφή, των ανανεωμένων εκδόσεων του Ευρετηρίου Διεθνών Συνθηκών της Κυπριακής Δημοκρατίας 1960-2023

Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ανακοινώνει την κυκλοφορία, σε ηλεκτρονική μορφή, των ανανεωμένων εκδόσεων του Ευρετηρίου Διεθνών Συνθηκών της Κυπριακής Δημοκρατίας 1960-2023. Ο κατάλογος διεθνών συνθηκών που δεσμεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει όλα τα διμερή διεθνή συμβατικά κείμενα που δεσμεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία από την ανεξαρτησία της μέχρι και σήμερα. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει όλα τα πολυμερή διεθνή συμβατικά κείμενα που δεσμεύουν την Κύπρο (περιλαμβανομένων των συνθηκών Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν κυρωθεί στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 169 του Συντάγματος).

Η τήρηση του καταλόγου διεθνών συνθηκών αποτελεί μια συνεχή εργασία, ώστε να μπορεί να παρέχει ένα εργαλείο αναφοράς για δικηγόρους, ακαδημαϊκούς, διπλωμάτες αλλά και για τον κάθε πολίτη.

Το Ευρετήριο έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας, στον πυλώνα «Διεθνείς Συμβάσεις».

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,