Καταβολή Επιδομάτων για τα Ειδικά Σχέδια που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη Στήριξη των εργαζομένων και επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού

Συνεχίζεται η καταβολή επιδομάτων για τα Ειδικά σχέδια του Υπουργείου Εργασίας για στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων