Ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας: Ανάθεση υποθέσεων τροχαίας και φορολογίας του Δήμου Λευκωσίας σε δικηγόρους

Ο Δήμος Λευκωσίας εφαρμόζει τη νομοθεσία για εμπλουτισμό δημοσίων κτηρίων με έργα Τέχνης

Την ενσωμάτωση του Χάρτη Τ.A. του Συμβουλίου της Ευρώπης στο εθνικό δίκαιο θέτει ο Κ. Γιωρκάτζης

Δήμος Λευκωσίας: H απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το Τοπικό Σχέδιο του Δήμου Λευκωσίας δεν επηρεάζει το Σχέδιο για το κέντρο