Την ενσωμάτωση του Χάρτη Τ.A. του Συμβουλίου της Ευρώπης στο εθνικό δίκαιο θέτει ο Κ. Γιωρκάτζης

O Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης έθεσε, για άλλη μια φορά, το θέμα της μη συμπερίληψης των προνοιών του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης στον Εθνικό Νόμο, κατά τρόπο, που να είναι δυνατή η επίκλησή του ενώπιον Δικαστηρίων, στη διαδικτυακή συνάντηση με την Επιτροπή Παρακολούθησης της Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας αναφέρεται ότι το θέμα είχε συζητηθεί και κατά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κογκρέσου με τον Πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου, το 2016.

Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή θα εξετάσει την πρόοδο στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη στην Κύπρο και αναφέρεται ότι ο  Δήμος Λευκωσίας έλαβε την τελική έκθεση και τις συστάσεις της Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2016.

Σημειώνεται ότι από τότε έχει αποστείλει μεγάλο αριθμό επιστολών προς τις αρμόδιες Αρχές, στις οποίες επισημαίνονται τα πορίσματα / συστάσεις της Επιτροπής και υπογραμμίζεται σαφώς και το αίτημα για υιοθέτηση των προνοιών του Χάρτη.

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής συνάντησης ο κ. Γιωρκάτζης τόνισε την ανάγκη παραχώρησης από το κράτος των απαραίτητων οικονομικών πόρων προς τις Τοπικές Αρχές και διάθεσης αυτών χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως προνοεί το άρθρο 9 του Χάρτη, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

 Ανέφερε ακόμη ότι ο εποπτικός έλεγχος από το κεντρικό κράτος προς τις Τοπικές Αρχές δεν πρέπει να υπερβαίνει τον έλεγχο της νομιμότητας, ώστε να μην αποτελεί τροχοπέδη στις καθημερινές λειτουργίες και στις στρατηγικές αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων.

 Το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών είναι ένας θεσμός στην Ευρώπη υπεύθυνος για την αξιολόγηση της κατάστασης της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας στα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρωταρχικός του ρόλος είναι η ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας και η παρακολούθηση των εξελίξεων της.

Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί την εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης – της πρώτης νομικά δεσμευτικής πράξης που υιοθετήθηκε το 1985. Ο Χάρτης αποτελεί μια συνθήκη – ορόσημο για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών όπως το δικαίωμα να είναι αυτόνομοι, το δικαίωμα να εκλέγουν τους τοπικούς φορείς τους, να ασκούν τις δικές τους αρμοδιότητας, να διαθέτουν διοικητικές δομές και οικονομικούς πόρους και το δικαίωμα να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη σε περίπτωση παρέμβασης από άλλα επίπεδα διακυβέρνησης.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,