Λύση σύμφωνη με αποφάσεις και ψηφίσματα ΗΕ, τόνισε ο Επίτροπος Προεδρίας