Συνάντηση Ανώτατου Δικαστηρίου με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το θέμα της Αναβάθμισης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Συνάντηση εκπροσώπων Ανώτατου Δικαστηρίου με την Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Μεταφορών για το θέμα της αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων