Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 12 – «Αθλητική Δικαιοσύνη και Πειθαρχικά Αδικήματα στο Ποδόσφαιρο», 15.04.2021, ώρα 7.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. 🗓

Να άρει άμεσα την αναστολή λειτουργίας της αθλητικής δικαιοσύνης καλεί την ΕΠΟ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών