Δείτε τις συνθέσεις Κακουργιοδικείων που θα ισχύουν από 1η Σεπτεμβρίου 2020


Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 (Ν. 14/60 όπως τροποποιήθηκε), το Ανώτατο Δικαστήριο όρισε τις πιο κάτω συνθέσεις Κακουργιοδικείων από 1η Σεπτεμβρίου 2020:

Κακουργιοδικείο Λευκωσίας: Το Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λευκωσία θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Μιχ. Αμπίζα, Π.Ε.Δ., Γ. Πετάση – Κορφιώτη, Α.Ε.Δ. και Μ. Παπαϊωάννου, Ε.Δ.

Κακουργιοδικείο Πάφου: Το Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Δ. Κίτσιο, Π.Ε.Δ., Μ. Παπαδήμα- Λάρμου, Α.Ε.Δ. και Π. Παπαπέτρου, Ε.Δ.

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Print Friendly, PDF & Email