ΗΠΑ: Η Κύπρος αναβάθμισε το νομικό πλαίσιο κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος

Η Κύπρος συνεχίζει να αναβαθμίζει το νομικό της πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος σύμφωνα με την έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στην έκθεση αναγράφονται τα βήματα που έγιναν από τις κυπριακές αρχές για αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με το ξέπλυμα παράνομου χρήματος, όπως τη μεγάλη μείωση ξένων εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο νησί, τη θέσπιση οδηγιών για τις εταιρείες – κέλυφος, καθώς και στις «σημαντικές» βελτιώσεις που επήλθαν στο πρόγραμμα πολιτογραφήσεων.  

Συγκεκριμένα, για τις πολιτογραφήσεις, επισημαίνει ότι κατόπιν πιέσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, η Κύπρος ενίσχυσε την εποπτεία και τα κριτήρια. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά σε αλλαγές όπως τη θέσπιση ανώτατου ορίου στις ετήσιες πολιτογραφήσεις, τη δημιουργία επιτροπής εποπτείας, τη δημιουργία μητρώου παροχέων υπηρεσιών και τη θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων το 2019, όπως τη θεώρηση Σένγκεν, την αύξηση της περιόδου διατήρησης των επενδύσεων από τα τρία στα πέντε χρόνια, τον αποκλεισμό διαφόρων κατηγοριών περιλαμβανομένων πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, καθώς και επιλογή τριών εξειδικευμένων οίκων για τον έλεγχο όλων των αιτήσεων απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας μέσω του προγράμματος.

Αναφέρει επίσης, ότι η Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε το 2018 εγκύκλιους για τις εταιρείες κέλυφος και εταιρείες με μόνο ταχυδρομική διεύθυνση (εταιρείες χωρίς ουσιαστική φυσική παρουσία στην χώρα) και ότι κατά συνέπεια οι τράπεζες έκλεισαν τους μη συμμορφώμενους λογαριασμούς και αρνήθηκαν να ανοίξουν λογαριασμούς που δεν πληρούσαν τα όρια που καθορίζει η εγκύκλιος. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιπρόσθετα σημειώνει πως άλλος ένας τομέας ανησυχίας είναι η εικονική τραπεζική και τα εικονικά νομίσματα. Συγκριτικός πίνακας καταδεικνύει ότι η Κύπρος έχει θεσπίσει νομοθεσίες για τα 13 από τα συνολικά 14 ζητήματα που τίθενται από τις αμερικανικές αρχές. Εξαίρεση αποτελεί νομοθεσία που αφορά την εμπλοκή πιστωτικών ιδρυμάτων σε διεθνείς συναλλαγές που αφορούν ναρκωτικά με σημαντικά ποσά σε αμερικανικό δολάριο.

Στις αναφορές της για την Κύπρο, η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει πως το χρηματοοικονομικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ευάλωτο στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος από ντόπιους και ξένους εγκληματίες. Συμπληρώνει πως οι κύριες πηγές παράνομων εσόδων αφορούν σε επενδυτική απάτη, διαφθορά, απάτη που συνδέεται με χρεώσεις, ενώ αυξητική τάση παρουσιάζει το κυβερνοέγκλημα, όπως η  διαδικτυακή υποκλοπή στοιχείων (phishing), υποκλοπή στοιχείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα κακόβολα λογισμικά μπλοκαρίσματος δεδομένων με σκοπό τα λύτρα (ransomware).

Σημειώνει εξάλλου πως κατόπιν της τροποποίησης του νόμου περί παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, εκτελέστηκε το πρώτο διάταγμα δήμευσης χωρίς καταδίκη, κατόπιν αιτήματος αμερικανικού δικαστηρίου. Παράλληλα, με αφορμή την παραχώρηση άδειας καζίνο στην Κύπρο, και τη λειτουργία των δορυφορικών καζίνο, το αμερικανικό ΥΠΕΞ σημειώνει ότι ο τομέας παιγνίου ενδέχεται να είναι ευάλωτος σε κατάχρηση. Σημειώνει ωστόσο ότι οι κυπριακές αρχές μόλις ξεκίνησαν το «κτίσιμο» της ικανότητας εποπτείας της δραστηριότητας που συνδέεται με τη λειτουργία του καζίνο. Όπως αναφέρει, η ρυθμιστική αρχή (Εθνική Αρχή Εποπτείας Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου) συνεργάζεται με διεθνείς συμβούλους παιγνίου, προκειμένου να διεξαγάγει ελέγχους δέουσας επιμέλειας σε πελάτες, να εκπαιδεύσει το προσωπικό και να θεσπίσει μηχανισμούς αναφοράς παράνομης δραστηριότητας.

Τέλος, στην έκθεση υπάρχει και ειδικό σκέλος για τις κατεχόμενες περιοχές, όπου παρατηρείται έλλειψη νομικού και θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Για τα 34 καζίνο που λειτουργούσαν το Νοέμβριο του 2019, η έκθεση σημειώνει πως ο τομέας αυτός παρουσιάζει φτωχή εποπτεία και είναι ευάλωτος στο ξέπλυμα. Για τις τράπεζες των κατεχομένων σημειώνει ότι δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα μεταφορών χρημάτων SWIFT και ότι δεν έχουν ανταποκρίτριες τράπεζες εκτός από την Τουρκία. Αυτή η απομόνωση μετριάζει κάπως τους κινδύνους, καθώς η μεταφορά παράνομων χρημάτων εκτός των κατεχομένων είναι δύσκολη.

Mε πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email