Νέα κυκλοφορία βιβλίου “Η Αρχή του Κωλύματος στο Σύγχρονο Δίκαιο” του κ Πόλυ Πολυβίου από τις Εκδόσεις Hippasus

Οι Εκδόσεις Hippasus ανακοινώνουν την κυκλοφορία του βιβλίου “Η Αρχή του Κωλύματος στο Σύγχρονο Δίκαιο” του κ. Πόλυ Γ. Πολυβίου.

Το βιβλίο αυτό έχει ως αντικείμενο την αρχή του κωλύματος στο σύγχρονο δίκαιο. Το κώλυμα (estoppel) έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία και χρησιμότητα και έχει καταστεί ένα από τα πιο βασικά θέματα του σύγχρονου δικαίου, αποσκοπώντας στην απόδοση δικαιοσύνης εντός όμως νομικών και καθορισμένων (κατά το δυνατόν) παραμέτρων.

Κάποτε η έννοια του κωλύματος αναφερόταν σε ένα όχι ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο του δικαίου, που συνήθως εμπόδιζε κάποιον διάδικο να προσκομίσει μαρτυρία αναφορικά με ένα θέμα (σε σχέση με το οποίο ο εν λόγω διάδικος είχε ήδη προβεί σε σαφείς αντίθετες παραστάσεις και διαβεβαιώσεις). Κατά κύριο λόγο, η έννοια του κωλύματος αποτελούσε κανόνα του δικαίου της απόδειξης. Με την πάροδο όμως του χρόνου, έγινε αντιληπτό ότι το γενικότερο δίκαιο είχε διάφορα ουσιαστικά κενά, τα οποία δεν ήταν δυνατό να συμπληρωθούν είτε μέσω των παραδοσιακών κατηγοριών δικαίου είτε με οργανική επέκτασή τους. Χρειαζόταν ένα νέο εργαλείο, με ρίζες στο παρελθόν αλλά με την ευελιξία να προσφέρει βοήθεια σε σχέση με διάφορα δύσκολα θέματα και στρεβλώσεις. Αυτό ήταν και παραμένει η αρχή του κωλύματος.

Από το δίκαιο της απόδειξης και μεμονωμένες κατηγοριοποιήσεις συγκεκριμένων υποθέσεων, το δίκαιο προχώρησε σταδιακά στη διαμόρφωση και διατύπωση βασικών εργαλείων του ουσιαστικού δικαίου, ιδιαίτερα του εξ υποσχέσεως κωλύματος και του περιουσιακού κωλύματος. Εκεί όπου ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις είτε του ενός κωλύματος είτε του άλλου, το Δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να αποδώσει έννομη προστασία, αφενός προστατεύοντας τον αποδέκτη διαβεβαιώσεων και παραστάσεων και αφετέρου αποτρέποντας αθέμιτη και αδικαιολόγητη συμπεριφορά από το μέρος που είχε προβεί σε παραστάσεις, διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις, έστω και αν δεν υπήρχε αντιπαροχή.

Ο συγγραφέας ευελπιστεί το βιβλίο του να φανεί χρήσιμο σε δικηγόρους, νομικούς και Δικαστές, επιφορτισμένους με το σημαντικό έργο της απονομής δικαιοσύνης.

Στοιχεία έκδοσης

Μορφή Χαρτόδετο |  464 σελίδες
Διαστάσεις 170×240
Τόπος Έκδοσης Λευκωσία
Ημερ. Έκδοσης Σεπτέμβριος 2023
Γλώσσα Ελληνική
ISBN 978-9963-676-35-4
Τιμή 60
Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Σκληρόδετο |  464 σελίδες
Διαστάσεις 170×240
Τόπος Έκδοσης Λευκωσία
Ημερ. Έκδοσης Σεπτέμβριος 2023
Γλώσσα Ελληνική
ISBN 978-9963-676-36-1
Τιμή €80
Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22662250 ή στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο www.hippasus-publishing.eu 
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,