Ανακοίνωση Τμήματος Αφερεγγυότητας: Τροποποίηση του Κανονισμού 9 των περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμών

Δείτε την Ανακοίνωση ΕΔΩ.

Δείτε το προσχέδιο ΕΔΩ.

Δείτε το Έντυπο υποβολής σχολίων ΕΔΩ.

πηγή: Τμήμα Αφερεγγυότητας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: