72η Έκθεση της Επιτρόπου Νομοθεσίας, για την περίοδο 1.7.2023 – 30.9.2023, αναφορικά με υποχρεώσεις και ενέργειες που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας

Η Επίτροπος Νομοθεσίας απέστειλε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο την 72η τριμηνιαία Έκθεσή της, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 62.282, ημερομηνίας 29.6.2005. Η Έκθεση συνιστά ενοποιημένη λεπτομερή κατάσταση των επισημάνσεων της Επιτρόπου για τις υποχρεώσεις, γενικές αρμοδιότητες και  ενέργειες που απορρέουν από νομοθετήματα και κυρωτικούς νόμους διεθνών συμφωνιών και αφορούν διάφορα όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας (Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργούς, κλπ.) για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2023 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2023.

Στην Έκθεση παρουσιάζεται, επιπρόσθετα, κατάσταση του συνόλου των εκκρεμοτήτων των πιο πάνω οργάνων, από την έναρξη της υπό αναφορά αρμοδιότητας της Επιτρόπου Νομοθεσίας, δηλαδή από την 1.9.2005.

Η Έκθεση, μέσω των επισημάνσεων, σκοπό έχει τη συμβουλευτική υποβοήθηση της εκτελεστικής εξουσίας στο να εντοπιστούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για υλοποίηση των υποχρεώσεων που προβλέπει ένα νομοθέτημα ή ένας κυρωτικός νόμος.

Η Έκθεση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας, στον πυλώνα «Νομοθεσία/Επισημάνσεις».

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,