Φρίξος Νικολάου: «Η ανάγκη να εργαστούμε συλλογικά για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού πλαισίου που θα συμβαδίζει με τις ανάγκες  των καιρών, είναι πιο επιτακτική από ποτέ»