Φρίξος Νικολάου: «Η ανάγκη να εργαστούμε συλλογικά για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού πλαισίου που θα συμβαδίζει με τις ανάγκες  των καιρών, είναι πιο επιτακτική από ποτέ»

Εκλογές Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Στα πλαίσια της ισότιμης παροχής δυνατότητας σε όλους τους υποψήφιους για εκλογή ως μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ έχει αποστείλει ερωτήματα σε όλους τους υποψήφιους και θα δημοσιεύει εντός των προσεχών ημερών τις απαντήσεις τους.

Ακολουθούν οι απαντήσεις του υποψήφιου μέλους κ. Φρίξου Νικολάου:

 

Τι σπουδές έχετε κάνει και σε ποια πανεπιστήμια;

Είμαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Sheffield (LLB LAW) του Ηνωμένου Βασιλείου. Ακολούθως, έλαβα μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) στο Διεθνές Δίκαιο, από το Πανεπιστήμιο του Bristol.

Από πότε ασκείτε το δικηγορικό επάγγελμα;

Τον Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησα την πρακτική μου άσκηση στο δικηγορικό γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. Από τον Οκτώβριο του 2017 είμαι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

 

Σε ποιο γραφείο είστε και ποιος ο ρόλος σας, είδος υποθέσεων που χειρίζεστε;

Εργάζομαι στο δικηγορικό γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. και ανήκω στην ομάδα του γραφείου που στελεχώνει το δικαστηριακό τμήμα.

Ασχολούμαι κυρίως με υποθέσεις που άπτονται ζητημάτων αστικού δικαίου, του δικαίου των συμβάσεων, της ακίνητης ιδιοκτησίας και ενοικιοστασίου, του ασφαλιστικού, εργατικού και κατασκευαστικού δικαίου, με εμφανίσεις σε Δικαστήρια όλων των βαθμίδων. Σε αυτό το πλαίσιο ενασχόλησης μου, περιλαμβάνεται και η σύνταξη όλων των σχετικών δικογράφων, η ετοιμασία συμβολαίων, συμφωνιών και γνωματεύσεων. Στην πορεία μου ως δικηγόρος, είχα επίσης την ευκαιρία να ασχοληθώ με υποθέσεις που αφορούσαν δημόσιες συμβάσεις ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, ενώ έχω χειριστεί και υποθέσεις διοικητικού δικαίου.

Από τον Οκτώβριο του 2021 κατέχω την θέση του senior associate στο γραφείο όπου εργάζομαι.

 

Γιατί αποφασίσατε να υποβάλετε υποψηφιότητα;

Σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών και σημαντικών προκλήσεων, που καλούμαστε όλοι να προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα και συνθήκες που η ανάγκη για την εξέλιξη του επαγγέλματος μας επέβαλε, χρειάζεται, όσο ποτέ άλλοτε, η ενεργή εμπλοκή και συνεισφορά μας σε αυτό που θα θέσει σε νέα τροχιά την άσκηση της δικηγορίας.

Σε αυτό το κομβικό σημείο μετεξέλιξης και με μοναδικό γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση της δικαιοσύνης κάτω από συνθήκες οι οποίες θα διευκολύνουν το έργο μας και θα αμβλύνουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και αναμένεται να προκύψουν από τις αλλαγές τις οποίες όλοι βιώνουμε, επιθυμώ να καταβάλω τη δική μου προσπάθεια ως μέλος του δικηγορικού συλλόγου Λευκωσίας.

Η προσπάθεια αυτή, εν μέσω μεταρρυθμιστικής εποχής, θα πρέπει να έχει και βαθύτερο στόχο, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι να θέσει σε τέτοιες βάσεις το επάγγελμα όπου θα μπορεί να ανακτήσει ξανά την αίγλη του, τόσο απέναντι στους ίδιους τους λειτουργούς του και δη στη νέα γενιά δικηγόρων, όσο και στην υπόλοιπη κοινωνία.

Μέσα από την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια για εκσυγχρονισμό και αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων, θα πρέπει να δούμε και την ευκαιρία που παρουσιάζεται για νέες προοπτικές και κίνητρα, τα οποία θα ενθαρρύνουν τον δικηγορικό κόσμο και θα δημιουργήσουν καλύτερες προοπτικές για το μέλλον του επαγγέλματος και τις συνθήκες άσκησης του από τους δικηγόρους, σε βάσεις που θα επιτρέψουν, μεταξύ άλλων, την εξειδίκευση.

Έχοντας λάβει πείρα από τα Δικαστήρια την τελευταία επταετία και αφουγκραζόμενος τα προβλήματα και τις ανησυχίες των συναδέλφων μας και ειδικότερα των συναδέλφων της γενιάς μου, πήρα την πρωτοβουλία να θέσω υποψηφιότητα για μέλος του δικηγορικού συλλόγου Λευκωσίας με σκοπό να προσφέρω το μέγιστο δυνατό στη συλλογική προσπάθεια του νέου συμβουλίου για βελτίωση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του επαγγέλματος μας.

Η ανάγκη να εργαστούμε συλλογικά για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού πλαισίου που θα συμβαδίζει με τις ανάγκες  των καιρών, τις συναφείς απαιτήσεις των δικηγόρων για εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση του ρόλου του δικηγόρου και αύξηση της δικηγορικής ύλης, είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

 

Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας σε περίπτωση εκλογής;

Τα προβλήματα, είτε είναι μικρά και καθημερινά, είτε είναι μεγάλα και άπτονται της ίδιας της λειτουργίας του επαγγέλματος μας, θα πρέπει να τυγχάνουν της δέουσας προσοχής και υποβολής προς συζήτηση. Ως ο μεγαλύτερος δικηγορικός σύλλογος της Κύπρου, οι προκλήσεις και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά και που αναμένεται να έρθουμε αντιμέτωποι στο μέλλον, είναι ανάλογα.

Η ομάδα μας συνδέει την υποψηφιότητα της με την επίλυση θεμάτων τα οποία αφορούν τόσο στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των δικηγόρων, όσο και στην ουσία της λειτουργιάς του επαγγέλματος μας.

Οι δράσεις εστιάζονται, μεταξύ άλλων, στη λήψη ενεργειών επίσπευσης της ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου, στην άμεση υλοποίηση της δέσμευσης για επιστροφή του Οικογενειακού και Εργατικού Δικαστηρίου στον χώρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, έχοντας υπόψη την ανάγκη παραμονής των Επαρχιακών Δικαστηρίων σε ένα ενιαίο χώρο.

Επιπλέον, η ομαλή εφαρμογή και μετάβαση στους νέους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας είναι ζήτημα προτεραιότητας για την ομάδα μας, η οποία προβάλλει ως κύριο μέλημα της την συνεχή εκπαίδευση των δικηγόρων μέσα από τη διενέργεια πρακτικών σεμιναρίων και συζήτησης των νέων θεσμών, καθώς επίσης και σύστασης ομάδας στήριξης από συναδέλφους οι οποίοι θα διαχειρίζονται απορίες. Βεβαίως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να σταθούμε αρωγοί προς συναδέλφους οι οποίοι λόγω ηλικίας ή άλλων ιδιαιτεροτήτων πιθανόν να μην έχουν την ανάλογη εξοικείωση με τα τεχνολογικά μέσα και θα πρέπει να τους δοθεί, τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο, βοήθεια.

Η έμπρακτη στήριξη σε νέους δικηγόρους και η ενίσχυση της φωνής και συμβολής τους σε όλα όσα διαδραματίζονται και επηρεάζουν τη λειτουργία του επαγγέλματος και η ενθάρρυνση τους σε ενεργότερη συμμετοχή στις δραστηριότητες του συλλόγου αποτελεί επίσης πρωταρχική προτεραιότητα μας.

Οι διεθνείς σχέσεις του συλλόγου μας είναι ζήτημα το οποίο αποτελεί ακόμη ένα βασικό πυλώνα της ομάδας μας. Ειδικότερα, θεωρούμε ότι, η αύξηση της δικηγορικής ύλης των δικηγόρων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του συλλόγου μας και αντίστοιχων συλλόγων χωρών του εξωτερικού, δια της σύναψης μνημονίων συνεργασίας.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,