Παράταση προθεσμίας για την υποβολή εισηγήσεων για τους Κανονισμούς Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΠΔΣ κατά τη σημερινή συνεδρία της, στην οποία παρέστη και ο Πρόεδρος δρ Χρίστος Κληρίδης, έκρινε χρήσιμο όπως δοθεί τελική παράταση μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2023 για την αποστολή εισηγήσεων σε σχέση με το κείμενο των Κανονισμών ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Με αυτή την ευκαιρία, ο δρ Κληρίδης απευθύνει τις ευχαριστίες του προς στον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΠΔΣ για την κοπιαστική εργασία και μελέτη που προσφέρουν για την αναθεώρηση των Κανονισμών.

Μπορείτε να αποστείλετε απόψεις/εισηγήσεις στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@cba.org.cy και disciplinary@cba.org.cy εντός της πιο πάνω προθεσμίας.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: