Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις τόσο από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, όσο και από πλευράς Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (΄Η Αρχή΄), με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις τόσο από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, όσο και από πλευράς Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ανακοινώνει τα πιο κάτω:

1. Δεν υπάρχει στη σχετική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Αρχής, οποιαδήποτε πρόνοια η οποία να απαγορεύει σε κάποιον που προβαίνει σε καταγγελία ενώπιόν της, από το ναδημοσιοποιεί το γεγονός της Καταγγελίας.

2. Η Αρχή επιβεβαιώνει ότι, όντως υπάρχουν ενώπιόν της Καταγγελίες από την Ελεγκτική Υπηρεσία οι οποίες αφορούν στα θέματα για τα οποία έχουν γίνει σχετικές δηλώσεις.

3. Σε έκτακτη Συνεδρία της σήμερα, η Αρχή αποφάσισε όπως δώσει προτεραιότητα στη διερεύνηση των εν λόγω Καταγγελιών, για το λόγον ότι αυτές αφορούν σε δύο πολύ σημαντικούς θεσμούς της Δημοκρατίας.

4. Η εν λόγω Απόφαση λήφθηκε ανεξαρτήτως της έκκλησης που έχουν απευθύνει προς τον ίδιο σκοπόν εκπρόσωποι των πιο πάνω 2 θεσμών αλλά και άλλων θεσμών.

5. Κανένα Μέλος της Αρχής δεν θα προβαίνει σε δηλώσεις επί των πιο πάνω θεμάτων, εφόσον πρέπει οι ενέργειές της στα πλαίσια των ερευνών της να καλύπτονται από εμπιστευτικότητα.

6. Στα πλαίσια όμως της διαφάνειας, θα εκδίδονται Ανακοινώσεις αναφορικά με οποιεσδήποτε εξελίξεις στις εν λόγω Έρευνες τις οποίες η Αρχή θα κρίνει ως σημαντικές στα πλαίσια της ενημέρωσης.

24 Μαΐου, 2023

Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,